Maagdenhuis (vervolg)

maagdenhuis bezetting 1969

MrBitcoin (left) and Niels Harmsen, eGulden (right)

MrBitcoin (left) and Niels Harmsen, eGulden (right)

Dit is de eerste uit een reeks artikelen geschreven door Niels Harmsen, beter bekend bij velen als koning eGulden of Yoshi Livo. Dit is zijn verhaal…

Tijdens de afgelopen bitcoin woensdag bijeenkomst op 3 juni 2015 in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam had ik het genoegen om de mensen van de Bitcoin Ambassade op de Zeedijk in Amsterdam tegen het lijf te lopen. Het was voor mij de eerste keer sinds de ontruiming van het Maagdenhuis dat ik hen sprak en na hun fantastisch diepgaande artikel op de website van de ambassade kon ik het verzoek om een vervolg te schrijven over de afloop natuurlijk niet afslaan.

Geschiedenis
Laat ik vooraf stellen dat het Maagdenhuis in mijn familie een speciale betekenis heeft, mijn oom was namelijk ook al eens betrokken bij een bezetting uit het verleden, in het jaar 1969 (zie foto bovenaan dit artikel) uitte hij zijn onvrede over de ondemocratische gang van zaken en dit keer was het dus mijn beurt. Naast democratisering stonden deze keer ook decentralisering en transparantie hoog in het vaandel en als je door vrienden koning e-Gulden wordt genoemd heb je er volgens mij wel wat te zoeken, maar dat zagen anderen toch nog wel een tikje anders.

Naïef
Ik weet inmiddels van mezelf dat ik behoorlijk naïef kan zijn en te vaak wil uitgaan van het goede in de mens. Toen ik vanuit het grote dorp Breda naar de stad Amsterdam afreisde was ik in de veronderstelling dat ik de mensen wel even zou gaan vertellen hoe het anders moest. Hoe graag ik de verandering die de studenten voor ogen hebben ook zou willen realiseren, in mijn ogen kan de beoogde verandering alleen worden gerealiseerd als er nog iets mee veranderd, namelijk de manier waarop mensen elkaar waarderen, iets concreter, het geldsysteem.

tbrabantskwartiertjeVerandering is moeilijk
Hoe moeilijk het is om te spreken over iets fundamenteels als het geldsysteem is mij in het Maagdenhuis wederom keihard duidelijk geworden. Ik werd direct geconfronteerd met een afkeer tegen mijn idee, voornamelijk omdat ten onrechte werd gedacht dat eGulden of Bitcoin niet meer om het lijf hebben dan rendementsdenken en winst maken door speculatie, iets waar de groep binnen het Maagdenhuis zich van wilde distantiëren. Het heeft mij wat denkwerk gekost, maar in mijn ogen is van speculatie pas sprake wanneer men actief handelt op het waardeverschil wat bij de ontwikkeling van een cryptogeld protocol nu eenmaal aan de orde van de dag is. Heel anders wordt het echter, wanneer men overstapt op een nieuw geldsysteem, in dat geval is men niet meer aan het speculeren dan wanneer men de overstap niet maakt. Ook het milieu-aspect van cryptogeld werd vaak negatief benadrukt, zonder dat men er bij stilstaat hoeveel besparing er kan optreden indien grote bankbedrijven hun computers niet meer aan zouden zetten. Al met al ben ik van mening dat veel mensen reeds verkeerd geïnformeerd waren en men te druk bezig was met hun eigen agenda om zich daadwerkelijk open te stellen voor invloeden van buitenaf.

Lessons Learned
Achteraf kan ik stellen dat ik mijn persoonlijke doelen niet heb bereikt. Wel ben ik een schat aan ervaring rijker, zo was het voor mij de eerste keer dat ik ervaring opdeed met een zogeheten directe democratie, waar een assembly de leiding heeft over de algemene gang van zaken en beslissingen neemt over voorstellen die de gemeenschap voordraagt. Wel heeft de Maagdenhuis ervaring er bij mij voor gezorgd dat ik me nog sterker ben gaan afkeren tegen de huidige gang van zaken in mijn land en ben ik meer gedreven dan ooit om die paradigma verschuiving te realiseren die ik al zo lang voor ogen heb. Ook ben ik me nog meer bewust van de apathie van het Nederlandse volk omtrent geldcreatie en het gebrek aan inzicht wat hun persoonlijke gemakzucht voor invloed heeft op de toekomst van onze planeet. Sinds de ontruiming van 11 april jl. voel ik meer dan ooit de behoefte om me af te zetten van de huidige norm, omdat ik wil voorkomen dat mijn kinderen of kleinkinderen denken dat ik bij mijn volle bewustzijn de huidige gang van zaken heb getolereerd. In mijn ogen zijn alle personen die een bijdrage doen aan een pensioenfonds terroristen, omdat hun noodzaak voor rendement zorgt voor een behoefte naar oorlog. Daarnaast stel ik dat aan rente onderhevige schuldcreatie de grootste zonde is die de mensheid ooit heeft begaan en dat ik geboren ben in een tijd waarin de grootste misdaad en diefstal tegen de mensheid een nieuw hoogte- (of diepte) punt heeft bereikt. Doordat rendement behalen de enige manier is om een faillissement af te wenden is een sociale samenleving door dit geldsysteem onmogelijk gemaakt. Met deze stellingen verf ik mij echter behoorlijk in een hoek, het is voor mij namelijk niet mogelijk om bijvoorbeeld een paspoort af te nemen zonder dat ik in zee moet gaan met een terroristische organisatie die bij de meeste mensen beter bekend staat als een bank. Ook het betalen van huur is voor mij niet mogelijk gebleken, enkel door een gebrek aan sympathie van de verhuurder. Ik ben natuurlijk niet van plan om te buigen, met terroristen wordt namelijk niet onderhandeld, en daarom heb ik een nieuwe oplossing voor mezelf bedacht.

LiberlandLiberland
Zeer binnenkort zal ik afreizen naar een nieuw land, genaamd Liberland. Vanuit dit land wil ik mijn protest tegen het systeem voortzetten. Ik denk dat ik daar beter kan samenleven met de mensen dan nu, aangezien ik op dit moment alleen maar ruzie en onbegrip kweek met mijn afwijkende norm. De laatste voorbereidingen zijn inmiddels genomen waarbij ik wederom consessies heb gedaan, bijvoorbeeld door toch een paspoort te betalen via een bankrekening, mijn vingerafdrukken voor dit paspoort af te staan en pogingen te ondernemen om toch aan mijn verplichtingen in dit land te kunnen blijven voldoen. Mijn voornemen is om vanuit Liberland het Nederlandse volk aan te spreken op hun verantwoordelijkheid en een crowdfunding campagne te starten, via eGulden, die een consulaat van Liberland moet gaan bekostigen. Vanuit deze vestiging kunnen De Nieuwe Universiteit, tBrabantsKWARTIERTJE en natuurlijk Liberland een zetel voeren om de beoogde veranderingen vanuit een stabiele basis te kunnen doorontwikkelen. Gezien mijn goede verstandhouding met de Bitcoin Ambassade zullen trouwe volgers van de nieuwsberichten op hun website niets hoeven te missen, ik zal mijn toekomstige avonturen zeker met hen delen en hopelijk eindigt kan ik mijn woord aan de media houden, namelijk dat de strijd nog lang niet voorbij is en nu pas echt gaat beginnen.

Posted on June 12, 2015 in Uncategorized

Back to Top